การเติมเงินผ่าน Internet Banking บน Nipa.Cloud

หลังจากที่ผู้ใช้ได้เข้าสู่หัวข้อ Billing ใหเผู้ใช้เลื่อนลงมาที่หัวข้อ Payment

 

จากนั้นให้เลือกหัวข้อ Internet Banking

 

ให้ผู้ใช้เลือกจำนวนเงินที่ท่านต้องการเติมเข้าสู่ระบบ โดยขั้นต่ำของการเติมเงินคือ 300 บาท เลือกธนาคารที่ท่านต้องการทำธุรกรรม จากนั้นให้ยืนยันระเบียบการขอคืนเงิน จากนั้นเลือก Confirm

 

ระบบจะเข้าสู่การใช้ Omise ต่อไป

Was this article helpful?

No 0

About the Author