การเปลี่ยนประเภทของ volume (performance type)

ผู้ใช้ต้องทำการ detach volume ออกจาก instance ก่อน โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการ detach volume ออกจาก instance

จากนั้นทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. login เข้าสู่ระบบ แล้วกดเมนู Volumes

 

2. กด Change Type จากนั้นเลือก Type ที่ต้องการ แล้วกด Confirm

[pic]

 

3. Attach volume ไปยัง instance เพื่อใช้งาน โดยมีขั้นตอนดังนี้

วิธีการ attach volume ไปยัง instance

 

Was this article helpful?

No 0

About the Author