การติดตั้ง SFTP Server บน Nipa.Cloud

SFTP server installation

SFTP ย่อมาจาก  Secured File Transfer Protocol เป็นโปรโตคอลที่ใช้แทน FTP โดยเป็นส่วนหนึ่งของ SSH ทั้งนี้ SFTP ทำหน้าที่ช่วยในการรับ-ส่งไฟล์ ระหว่าง client และ server ได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ขั้นตอรการเตรียม SFTP Server

  1. สร้าง instance บน nipa.cloud และเลือก Security Group ให้เป็น SSH และ Ping
  2. กดสร้าง instance จากนั้น connect เข้าไปยัง instance ด้วย SSH

ขั้นตอนการเริ่มตั้งค่า SFTP Server

1. สร้าง user

$ sudo useradd sftpuser -d /var/www/html/

 

2.กำหนด directory สำหรับการรับ-ส่งไฟล์ไปที่ /var/www/html

         กำหนด owner

$ sudo chown sftpuser:sftpuser -R /var/www/html/

$ sudo chmod 755 -R /var/www/html/


3.กำหนด password ให้ sftpuser

$ sudo passwd sftpuser

 

4. กำหนด umask ของ user

$ su -c “umask 002” sftpuser

 

5. จำกัดการเข้าถึงของ user

      แก้ไขไฟล์ /etc/ssh/sshd_config

  • เปิดให้สามารถ login ด้วย password

PasswordAuthentication yes

  • เพิ่มบรรทัดเหล่านี้ไปด้านล่างสุดของไฟล์เพื่อไม่ให้ sftpuser สามารถ SSH ได้

Match User sftpuser    

ForceCommand internal-sftp

 

Restart service

$ sudo systemctl restart sshd

 

6. สามารถเชื่อมต่อเพื่อรับ-ส่งไฟล์ไปยัง path /var/www/html ได้ด้วย user: sftpuser และ password ที่ได้ตั้งค่าไว้

 

 

Was this article helpful?

No 0

About the Author