วิธีการติดตั้ง TeamCity บน nipa.cloud

How to setup Teamcity server on nipa.cloud

ขั้นตอนการติดตั้ง TeamCity บน nipa.cloud

 1. สร้าง TeamCity instance บน nipa.cloud
 2. เข้าสู้หน้าเว็บ TeamCity server  ด้วย external ip 
 3. เข้าด้วย external ip จะพบหน้า TeamCity First Start จะแสดงรายละเอียดรวมถึงไดเรคทอรี่สำหรับเก็บข้อมูล ส่วนโลเคชั่นที่แสดงในรูปนี้คือไดเรคทอรี่ ในคอนเทนเนอร์ซึ่งเราได้ mount ไว้ในโฮสต์ดังนี้
  [teamcity-server]
  /data/datadir:/data/teamcity_server/datadir
  /data/logs:/opt/teamcity/logs
  /root/.ssh:/root/.ssh
  
  [teamcity-agent]
  /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
  /root/.ssh:/root/.ssh
  /data/agent/conf:/data/teamcity_agent/conf
  /data/agent/temp:/data/teamcity_agent/temp 
  /data/agent/work:/data/teamcity_agent/work


  กด Proceed เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป

 4.  ตั้งค่าฐานข้อมูล ( database ) โดยในตัวอย่างนี้จะแสดงการตั้งค่าสำหรับ internal (HSQLDB) และ MySQL
  1. Internal (HSQLDB) สามารถกด  Proceed ไปยังขั้นตอนต่อไปได้เลย
  2. PostgreSQL กรอก Database host , User name และ Password จากนั้นกด Download JDBC driver และกด Proceed เพื่อไปขั้นตอนถัดไป
 5. รอให้ TeamCity  ตั้งค่าต่างๆจนเรียบร้อย
 6. อ่าน License จากนั้นเลื่อนลงด้านล่างสุด จากนั้นเลือก accept และกด Proceed เพื่อไปขั้นตอนต่อไป
 7. ตั้งค่า username และ password สำหรับ superuser
 8. หน้า TeamCity 
 9. คลิกไปที่ Agents และคลิกไปที่แท็บ Unauthorized จากนั้นกด authorize บน agent ที่ต้องการ เพื่อ authorize agent ให้พร้อมใช้งาน 

 

 

Was this article helpful?

No 0

About the Author