การใช้งาน Console ของ Instance บน Nipa.Cloud

การใช้งาน Console เสร็จสามารถทำได้โดย เลือก Instance ที่ต้องการจะใช้งานใน [Instance] Interface

 

หลังจากเลือกแล้ว Interface จะแสดงข้อมูลการใช้งานต่างๆรวมถึงสถานะของ Instance หากต้องการใช้ Console ให้เลือก [CONSOLE] ที่ด้านขวา

 

หลังจากที่สั่งใช้งาน Console แล้ว จะขึ้นหน้าต่าง Console พร้อมใช้งาน

Was this article helpful?

No 0

About the Author