การใช้งาน Promotion Code บน Nipa.Cloud

หากผู้ใช้ต้องการจะใช้ Promotion Code หากผู้ใช้เข้าสู่ระบบ Billing แล้ว ให้ท่านเลื่อนลงมาจนพบกับหัวข้อ “Promotion Code”

ให้ท่านกรอกรหัส Promotion Code ลงไป แล้วเลือก [APPLY CODE]

Was this article helpful?

No 0

About the Author