การใช้งาน Volume

** หากท่านประสงค์จะใช้งาน private volume storage กรุณาติดต่อฝ่ายขาย ( Tel. 086-019-4000 หรือ sales@nipa.cloud )

Attach Volume

วิธีการ attach volume ไปยัง instance

 

Detach Volume

ขั้นตอนการ detach volume ออกจาก instance

 

Delete Volume

ขั้นตอนการลบ volume

 

Extend Volume

การขยายขนาด volume

 

Was this article helpful?

No 0

About the Author